Atrakcje Popradu

Powyżej sześćset siedemdziesiąt metrów nad poziomem morza znajduje się Poprad, których usytuowany jest w centrum Kotliny Podtatrzańskiej. Stanowi to miasto usytuowane na obszarze Słowacji, a ściślej we wschodniej jej obszarach. Obok występują praktycznie już Tatry Wysokie. Dodatkowo znajdują się tam również pasma górskie zwane Górami Lewockimi oraz Niżnymi Tatrami. Pierwsze ciągną się w kierunku wschodnim, z kolei drugie prowadzą na południowy zachód.
Poprad to miejscowość bajeczna, która stanowi istną perłę Słowacji. Jest to punkt turystyczny warty obejrzenia chociażby z tego względu, że to najważniejszy z przystanków przyrodniczych całej Europy, nie tylko samej Słowacji.

Nie jest powiedziane do tej pory, kiedy Poprad w ogóle został odkryty przez człowieka i kiedy jednostka ludzka postawiła tam po raz pierwszy swoją stopę, ale wiadomo, że ślady obecności społeczności ludzkiej w dzikich słowackich pasmach górskich prawdopodobnie wystąpiły już w okresie prehistorycznym. Były tam rzekomo prymitywne osady, z kolei w stuleciu trzynastym na sto procent Poprad uchodził za jeden z kluczowych ośrodków miejskich na terenie ówczesnej Europy, a Słowacji w szczególności. Obecnie, z pewnością Poprad tu omawiany trzeba wyróżnić za to, że jest to wyjątkowo ciekawe miasto symbolicznie prezentujące Spisz, czyli nietuzinkową w swych panoramach krainę odznaczającą Słowację wśród innych miejsc typowo turystycznych na całym świecie. Poprad bazuje na tym, że uchodzi za istotny ośrodek przemysłowy, gdzie kwitnie gospodarka, chociaż można byłoby przypuszczać, że jego rola ogranicza się wyłącznie do turystycznej. W 2004 roku otwarto oficjalnie Aqua City Poprad, co stanowi do dziś główną atrakcję i rozrywkę tego miejsca.
Autor: