Zamek w Bydlinie

Zamek w Bydlinie obecnie nie istnieje, zostały tylko ruiny zamku, które leżą na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zamek wybudowano w systemie Orlich Gniazd we wsi Bydlin. W okolicach ruin przechodzą szlaki turystyczne takie jak – Szlak Orlich Gniazd, który jest szlakiem zarówno pieszym, jak i rowerowym.

Zamek wnosi się wysoko na skalistym wzgórzu i przez pewien czas pełnił funkcję świątyni.nadzór podatkowo - księgowy Pierwsze wzmianki na jego temat pochodzą z końca XIV wieku, kiedy to postawiono warownię – wieżę obronną.
Niektórzy (nie my) uważają, że Zamek w Bydlinie nigdy nie istniał.
Zamek, a według innych uczonych świątynię zburzyli Szwedzi, kiedy szli na Częstochowę w 1655 roku.

Kilkadziesiąt lat później został odbudowany, lecz pod koniec wieku XVIII został opuszczony i stopniowo zaczął niszczyć, aż uległ ruinie.

W czasie I wojny światowej w okolicach zamku toczyła się bitwa pod Krzywopłotami.

Na dzień dzisiejszy z zamku zachowały się jedynie resztki murów i fosy o długości 24 metrów i szerokości 11 metrów. Budynek był wzniesiony z wapieni. W murach zachowały się ślady zabudowanych okienek strzelnicowych.Autor: