Strona jest poświęcona miejscowościom, zabytkom, ciekawym miejscom oraz fajnym miejscówkom które znajdują się głównie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej oraz południu Polski.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska inaczej nazywana Jurą Krakowsko-Częstochowską to region geograficzny, który znajduje się w południowej Polsce i charakteryzuje się wzgórzami wnoszącymi około 400-500 m zbudowanymi ze skał głównie wapiennych. Charakterystyczne dla tej wyżyną są skały wapienne przecięta dolinami erozyjnymi, różnorodne zjawiska krasowe takie jak – jaskinie, stalaktyty, stalagmity, stalagnaty. Znajduje się tam wiele jaskiń, w których można znaleźć skamieniałe szkielety i skorupy różnych organizmów np. amonity. Bardzo znanym fragmentem skały w tym miejscu jest tzw. Maczuga Herkulesa zbudowana z ostańca.

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej swój początek ma kilka rzek – Nil, Warta, Pilica, Kozi Bród, Przemsza, Szreniawa.

Na terenie wyżyny rozwinęła się turystyka ponieważ obszar ten był terenem, na którym budowano wiele warowni obronnych, zamków, które obecnie tworzą Szlak Orlich Gniazd. Jest to jeden z bardziej atrakcyjnych miejsc turystycznych w Polsce. Uprawia się tutaj wspinaczkę skałkową, narciarstwo.

Wyjątkowy obszar wyżyny jest chroniony przez Ojcowski Park Narodowy, który obejmuje Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Jest tu również wiele rezerwatów np. Rezerwat Przyrody Bielańskie Skały, Rezerwat Przyrody Smoleń, Rezerwat Przyrody Zielona Góra.

- autor artykułu