Dolina Mnikowska

Dolina Mnikowska to wąwóz, który ma około 2 km i jest położony w dolinie Sanki w obrębie Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej. Znaczną część wąwozu stanowi krajobrazowy rezerwat przyrody na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Wapienny wąwóz na głębokość 80 m. Jego ściany są bardzo strome, skały tworzą wrota skalne lub pojedyncze iglica. W wąwozie znajduje się 10 jaskiń, które noszą ślady zamieszkania. Wybija tam Źródło w Dolinie Mnikowskiej.

Na środku rezerwatu znajduje się polanka, na której znajduje się ołtarz wraz z dużym skalnym obrazem Matki Boskiej Skalskiej. Znajduje się również droga krzyżowa i ławki.

Ściany wąwozu i dolinę rzeki porastają lasy w skład których wchodzą grądy, łęgi i buczyny. W runie leśnym kwitnie wiele kwiatków – przylaszczki, zawilce, kokorczyki, różnorodne trawy. W całym rezerwacie jest 17 gatunków roślin chronionych np. - buławnik, lilia złotogłów, konwalia majowa. Ze zwierząt licznie występują nietoperze. Jeżeli chodzi o ptaki to pustułka, ortolan, słowik rdzawy.

Przez wąwóz prowadzi niebieski szklak turystyczny z Mnikowa przez Dolinę Mnikowską, Wąwóz Półrzeczki, Dolinę Brzoskwinki do Brzoskwini.Autor: